מדיניות פרטיות

 

הערות מקדימות

 

א. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס באופן שווה לשני המינים, ויש לראותו כאילו נכתב בשינויים המתחייבים.

 

ב. התקנון מנוסח ביחס למוצרים הבאים של חברת Udrive הנגישים לציבור דרך אתרי האינטרנט ואפליקציות המובייל של המוצרים, להלן המוצרים:

ב.1. המדריך המלא להוצאת רישיון נהיגה

ב.2. לימוד תאוריה בקלות ובמהירות

ב.3. הרשת ללימוד נהיגה (קרי הפלטפורמה – Marketplace)

 

כללי

 

1. ברוך הבא למוצרי ושירותי חברת יודרייב (Udrive) (להלן: המדריך המלא להוצאת רישיון נהיגה, לימוד תאוריה בקלות ובמהירות (Learn Driving Theory), הרשת ללימוד נהיגה ("Marketplace")), המופעלים על ידי חברת "יו.די.אר.וי. יודרייב בע"מ" (להלן: "החברה").

 

2. תקנון זה מפרט את מדיניות הפרטיות במוצרי ובשירותי החברה באתרי האינטרנט ו/או באפליקציות של החברה ומהווה הסכם בינך (להלן: "המשתמש") לבין החברה בכל הנוגע לשימוש באתרי האינטרנט, האפלקציות, תוכן, מוצרים ושירותים (ה"שירותים") המסופקים על ידי U.D.R.V Udrive חברה פרטית בע"מ.

 

3. באם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש במוצרי ובשירותי החברה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש מוצרים ושירותים אלו לכל מטרה שהיא.

 

4. מדיניות פרטיות זו חלה על המידע והנתונים שתמסור לחברה, לרבות במסגרת תהליך ההרשמה, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן השימוש במוצרי ובשירותי החברה דרך אתרי האינטרנט ו/או האפליקציות (להלן יחד "מידע על המשתמש" או "המידע האישי").

 

5. בשימושך במוצרי ובשירותי החברה הנך נותן הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות, ובכלל זה, לכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בה. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה שימוש באתר ובשירותיו.

 

6. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה למוצרים והשירותים שהחברה מציעה ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), הינך מודע כי נתונים אלו יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך מחויב על-פי חוק למסור את המידע, אולם אם לא תמסור מידע נדרש ייתכן שלא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים.

 

 

המידע שנאסף ואופן איסופו

 

החברה מקבלת ו/או אוספת מידע על המשתמש בדרכים הבאות:

 

7. רישום: חלק מהשירותים שהחברה מציעה מחייבים הרשמה. בשלב ההרשמה תידרש לספק לחברה מידע כמו שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, תאריך לידה וכתובת מגורים. אם תבחר שלא להירשם, יכול להיות שלא תוכל לעשות שימוש בשירותים האמורים.

 

8. טופס פנייה לחברה: בעת פנייתך לחברה, ייתכן שתידרש לספק מידע מסוים כגון שמך וכתובת המייל שלך, על מנת שהחברה תוכל לתת מענה לפנייתך.

 

9. "צור קשר": בעת פנייתך למורה לנהיגה ו/או לבית ספר לנהיגה ו/או ספק או נותן שירותים מטעם החברה, ייתכן שתידרש לספק מידע מסוים כגון שמך וכתובת המייל שלך, על מנת שהחברה תוכל לחבר ולקשר אותך עם אותו הגורם שאליו ביקשת לפנות.

 

10. "צד שלישי": באמצעות חברות שונות המספקות לחברה מידע, נתונים פנימיים ושירותים שונים על התנהגות המשתמשים באתר לרבות פייסבוק, Google Analytics ועוד, לרבות בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.

 

11. חשבונות צד שלישי: המוצר ו/או השירות עשוי לאפשר לך להירשם על-ידי לחיצה על לחצן 'התחבר' או 'כניסה' שאנו עשויים להציג במוצרי ובשירותי החברה, באמצעות חיבור לחשבון הפייסבוק הפרטי שלך או באמצעות חשבון הגוגל הפרטי שלך (להלן: "חשבון צד שלישי"). פעולה זו תאפשר לך לקשר את חשבונך לחשבון צד שלישי שלך. אם תבחר באפשרות זו, תידרש לאשר את החיבור וכן את סוגי המידע (שעשויים לכלול פרטים אישיים) שנקבל מחשבון צד שלישי שלך וסוגי הפעילויות שאנו עשויים לבצע בקשר עם חשבון צד שלישי שלך. לידיעתך, כדי להשתמש באפשרות זו, יהיה עליך להיות מחובר לחשבון צד שלישי קיים, וייתכן שיהיה עליך להיכנס אליו.

12. באמצעות איסוף עצמאי של החברה ו/או מי מטעמה: ביחס להרגלי השימוש של המשתמש באתר כדוגמת מועדי ומשך התחברות המשתמש לאתר, הפעולות שבוצעו על ידי המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, סוג הדפדפן בו הינך עושה שימוש וכו'.

 

13. משובים, סקרים ושאלונים: ככל שתבחר להשתתף במשובים, סקרים ושאלונים שיכול ויופיעו מעת לעת במוצרי ובשירותי החברה, החברה עשויה לעשות שימוש במידע אשר יתקבל בעקבות השתתפותך כאמור.

 

14. קבצי Cookies: באמצעות קבצי Cookies. בהתאם למפורט במדיניות פרטיות זו להלן.

 

השימוש במידע

 

החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לשימושים הבאים:

 

15. לצורך אספקת השירותים וכן שיפור המוצרים, השירותים והתכנים שהחברה מציעה.

 

16. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מורים לנהיגה, בתי ספר לנהיגה, בתי עסק ומפרסמים.

 

17. בכדי לזהות ולאמת את הגישה שלך לשירותים אליהם אתה מורשה לגשת.

 

18. ליצירת קשר עמך לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט או בכל אופן אחר) מידע פרסומי ושיווקי למשתמשים – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי ספקים ובתי עסק אחרים, וכן לצורך מתן שירותי דיוור על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים.

 

19. להעביר ו/או למסור את המידע לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

 

20. לשלוח לך עדכונים או התראות ביחס למוצרי ושירותי החברה.

 

21. לשם אספקת תכנים ושירותים ולהתאמתם, מקום שניתן, להעדפותיך האישיות ותחומי עניינך.

 

22. לשם התאמת מודעות ותכנים פרסומיים שיוצגו לך בעת הביקור במוצרי ובשירותי החברה.

 

שיתוף המידע עם צדדים שלישיים

 

23. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות פרטיות זו, החברה רשאית לגלות את המידע שנמסר על ידך ו/או שנאסף על ידה כאמור לעיל במקרים הבאים: (א) שיתוף המידע עם ספקי צד שלישי אשר לוקחים חלק ו/או מסייעים לחברה בתפעול ותחזוקת מוצריה ושירותיה לרבות, אך לא רק, ספקים אשר מעניקים לחברה שירותי אירוח. מידע כאמור יכול שיועבר למדינות אחרות; (ב) במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; (ג) אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין, הליך משפטי, צו שיפוטי או בקשה של כל ערכאה מוסכמת או רשות ממשלתית; (ד) במקרה שהחברה תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר. (ה) לשם הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות החברה, המשתמשים האחרים, שלך או של הציבור.

 

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

 

24. ידוע לך כי מסירת פרטים במסגרת אתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך קישורים הקיימים במוצרי ובשירותי החברה כפופים למדיניות הפרטיות של אותם אתרים. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל על-ידי צדדים שלישיים כאמור לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר.

 

הגנת מידע ואבטחה

 

25. החברה פועלת לפי תקנים מקובלים בענף על מנת להגן על המידע האישי שלך, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מקובלים וסבירים. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים ל- 100% אבטחת מידע ובכלל זה כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע של החברה.

 

קבצי Cookies

 

26. החברה עשויה לעשות שימוש ב-Cookies לצרכים שונים, כגון, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

 

27. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה- Cookies תפקענה כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך.

 

28. בעשותך שימוש במוצרי ובשירותי החברה אתה מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהותך על פיו.

 

29. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 

 

שימוש במערכת Google Analytics

 

30. החברה עשויה לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות שימושך במוצרי ושירותי החברה, כגון תדירות הגלישה באתרי החברה, אילו עמודים נצפו על ידך, באילו אתרים אחרים ביקרת קודם לשימוש באתר וכד'.

 

מיזוג, מכירה או פשיטת רגל

 

31. במידה והחברה תירכש או תתמזג עם צד שלישי כלשהו, או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצד שלישי כאמור מידע אישי אשר נמסר על ידך ו/או אשר נאסף על ידה בהתאם למדיניות פרטיות זו, מבלי שתידרש להודיע לך ו/או לקבל את הסכמתך לכך.

 

שינויים

 

32. החברה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך 7 ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר שינוי כזה פירושו הסכמה לשינויים אלה.

 

יצירת קשר

 

33. בכל שאלה בנושא מדיניות הפרטיות – אנא צור קשר עם החברה באמצעות דוא"ל – support@udrive.co